Ngày 20 tháng 06 năm 2018

Dự án

Sắp xếp theo
Sản phẩm sử dụng: Cung cấp mái hợp kim nhôm sườn đứng high seam 7 lớp (mái...
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm, cửa trời skylight, tấm ốp nhôm đặc (dày...
Sản phẩm sử dụng: Tấm alubond USA
Sản phẩm sử dụng: bản vẽ thi công - mái nhôm sườn đứng
Sản phẩm sử dụng: Mái bao che hợp kim nhôm