Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự án Trung tâm Triển lãm - Văn hóa tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: phường Dĩnh Kế và xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang)
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Nhà thầu chính: Liên danh 05 nhà thầu gồm;  Đức Anh, E-power, Airpower, Vinematim, Chống mối Bắc Giang
Phạm vi công việc: Hệ mái Nhôm, Hệ Trần nhôm ngoài nhà, Hệ Vách kính nghiêng bao quanh, Hệ Lam nhôm bao quanh, Hệ thống chống trượt ngã và các hệ phụ khác đi kèm
Thời gian thực hiện Đang chuẩn bị thi công
Dự án Trung tâm Triển lãm - Văn hóa tỉnh Bắc Giang
Dự án Trung tâm Triển lãm - Văn hóa tỉnh Bắc Giang
Dự án Trung tâm Triển lãm - Văn hóa tỉnh Bắc Giang