Ngày 20 tháng 05 năm 2024

Dự án: Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình

Địa điểm: Quảng Bình
Chủ đầu tư:   Sở văn hóa và thể thao Quảng Bình
Nhà thầu chính: Liên danh Công ty TNHH XD Đức Thắng – Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-Power
Phạm vi công việc: -          Kết cấu thép có vỉ kèo thép hình khẩu độ lớn trên 36m
-          Toàn bộ phần mái, mặt dựng bao che công trình
Thời gian thực hiện Đang thi công
Dự án: Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình
Dự án: Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình
Dự án: Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình
Dự án: Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình