Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự án Nhà ga hành khách T3 Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

Địa điểm: Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
Nhà thầu chính: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower
Phạm vi công việc: Thi công lắp dự hệ mái và hệ thống thoát nước mái nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không
Thời gian thực hiện 2023
Dự án Nhà ga hành khách T3 Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Dự án Nhà ga hành khách T3 Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Dự án Nhà ga hành khách T3 Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất