Ngày 25 tháng 03 năm 2023

Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán

Địa điểm: Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán
Chủ đầu tư: Số 58 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Nhà thầu chính: Tập đoàn Alphanam
Nhà thầu phụ E-Power
Phạm vi công việc: Mái sảnh ngoài nhà
Thời gian thực hiện Đang thi công
Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán
Dự án Tổ hợp khách sạn, căn hộ dịch vụ Marriott và nhà ở để bán