Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh

Địa điểm: Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:  Ban Quản lí Dự án đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh
Nhà thầu chính: Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công lắp đặt mái nhôm EuroZip, trần nhôm, tấm ốp nhôm viền xung quanh mái & trang trí tạo hình trên mái, ốp cột, mái kính lấy sáng
Thời gian thực hiện
2021
 
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh