Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh

Địa điểm: Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Chủ đầu tư:  Ban Quản lí Dự án đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh
Nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công lắp đặt mái nhôm EuroZip, trần nhôm, tấm ốp nhôm viền xung quanh mái & trang trí tạo hình trên mái, ốp cột, mái kính lấy sáng,….
 
Thời gian thực hiện Đang triển khai….
 
 
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh
Dự Án Nhà Văn Hóa huyện Đông Anh