Ngày 15 tháng 04 năm 2024

DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill

 

Địa điểm: Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Epower.
Phạm vi công viêc: Thi công mái hợp kim nhôm Flatzip, mái kim loại Eurozip, mái kính và vách kính, trần thép hoa văn
Thời gian thực hiện: Đang thi công
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill
DỰ ÁN: TUYẾN CÁP TREO SỐ 8 VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ - Bà Nà Hill