Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự án Xây dựng tòa nhà liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang

Địa điểm: Bắc Giang
Chủ đầu tư:   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Nhà thầu chính: Liên danh Công ty CP Hà Đô 23 - Công ty TNHH Hà Hùng - Công ty TNHH Tập đoàn Thang máy thiết bị Thăng Long - Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng E-Power - Công ty CP AT&T Việt Nam - Công ty CP Airpower - Công ty CP Xây dựng Phòng cháy chữa cháy Hà Nội
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-Power
Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công vách kính 
Thời gian thực hiện Đang thi công
 
Dự án Xây dựng tòa nhà liên cơ quan mới tỉnh Bắc Giang