Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen- Tây Ninh

Địa điểm Khu du lịch núi Bà Đen, Khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh
Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group
Nhà thầu    Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc Thi công hoàn thiện mái nhà Ga 2 tuyến cáp 1, Hệ Alu hoàn thiện nhà ga 1, tuyến cáp 1 và Ga 3 tuyến cáp treo phụ trợ  số 1
 
Năm Đang thi công
Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen-  Tây Ninh
Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen-  Tây Ninh
Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen-  Tây Ninh
Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen-  Tây Ninh
Dự án Cáp treo và các công trình phụ trợ Khu du lịch núi Bà Đen-  Tây Ninh