Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Sân Bay Phú Bài

Địa điểm Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
Nhà thầu Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Epower
Phạm vi công việc Toàn bộ mái nhôm nhà ga - bao gồm các phụ kiện tiêu chuẩn của hệ mái, toàn bộ hệ thống chống trượt ngã trên mái nhôm , toàn bộ đường đi phục vụ hệ thống bảo trì, hệ máng thoát nước, hệ thống mái hoàn thiện mái khách đến, hoàn thiện mái cầu ống lồng
Thời gian thực hiện Đang thi công
Sân Bay Phú Bài
Sân Bay Phú Bài
Sân Bay Phú Bài
Sân Bay Phú Bài
Sân Bay Phú Bài