Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Dự án

Sắp xếp theo
Thiết kế và tư vấn kỹ thuật hệ mái uốn Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Mái lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Lam nhôm, lam sắt trang trí
Sản phẩm sử dụng: Mái bao che hợp kim nhôm & tấm ốp nhôm