Ngày 19 tháng 11 năm 2018

Dự án

Lọc:
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc, kính  hộp nhập khẩu và mái bạt
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kazip,Tấm ốp nhôm đặc, nhôm đục lỗ, Cửa lên mái Mỹ...
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kalzip, mái kính,  hệ thống chống trượt ngã...
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc Ấn Độ
Sản phẩm sử dụng: Tấm lợp lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Composite
Sản Phẩm sử dụng :Thiết kế, cung cấp và lắp đặt mái polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Mái kính (Skylight)
Sản phẩm sử dụng: Cung cấp mái  nhôm Kazip 7 lớp (mái Tseam, vapour,...
Cung cấp và thi công mái lấy sáng Polycarbonate và mái sảnh kính
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm, cửa trời skylight, tấm ốp nhôm đặc (dày...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm nhựa Composite và hệ cửa, vách khung nhôm kính
Cung cấp và thi công hệ thống chống trượt ngã Latchways trên mái.
Sản phẩm sử dụng: nhôm kính & tấm ốp composite
Sản phẩm sử dụng: tấm ốp composite
Sản phẩm sử dụng: nhôm kính & tấm ốp composite, vách kính
Sản phẩm dử dụng: Mái kính
Sản phẩm sử dụng: ốp nhôm composite
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate CHLB Đức