Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Dự án

Sắp xếp theo
Cung cấp và thi công mái lấy sáng Polycarbonate và mái kính
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kalzip, mái kính Địa điểm: Quận Hải Châu, Đà...
Sản phẩm sử dụng: Tấm lợp lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp Alcorest 
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm
Sản phẩm sử dụng: bao che cladding