Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Dự án

Lọc:
Khu công nghiệp Texhong , Hải Hà , Quảng Ninh
Cung cấp và thi công hệ thống chống trượt ngã Latchways trên mái.
Cung cấp và thi công mái lấy sáng Polycarbonate và mái kính
Thiết kế và tư vấn kỹ thuật hệ mái uốn Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính 
Địa điểm: Xã Song Phương, Lại Yên, Vân Canh, An Khánh thuộc huyện Hoài Đức,...
Sản phẩm sử dụng: bản vẽ thi công - mái nhôm sườn đứng
Sản phẩm sử dụng: Mái bao che hợp kim nhôm & sàn
Sản phẩm sử dụng: bản vẽ thi công - mái nhôm sườn đứng
Sản phẩm sử dụng: nhôm kính & tấm ốp composite, vách kính
Sản phẩm sử dụng: Mái kính (Skylight)
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Composite
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Composite, hệ thống chống trượt ngã Latchways trên...