Ngày 20 tháng 06 năm 2018

Dự án

Sắp xếp theo
Cung cấp và thi công mái lấy sáng Polycarbonate và mái kính
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip
Thiết kế và tư vấn kỹ thuật hệ mái uốn Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kalzip, mái kính Địa điểm: Quận Hải Châu, Đà...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc Ấn Độ
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm lợp lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Composite
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm
Sản phẩm sử dụng: Cung cấp mái hợp kim nhôm sườn đứng high seam 7 lớp (mái...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm nhựa Composite và hệ cửa, vách khung nhôm kính
Sản phẩm sử dụng: Mái kính (Skylight)
Sản phẩm sử dụng: nhôm kính & tấm ốp composite
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm, cửa trời skylight, tấm ốp nhôm đặc (dày...
Sản phẩm sử dụng: tấm ốp composite
Sản phẩm sử dụng: nhôm kính & tấm ốp composite, vách kính
Sản phẩm sử dụng: ốp nhôm composite
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính