Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Mái nhà ga Tai Chung Đài Loan

Địa điểm Đài Loan
Nhà thầu Chung An Well Sun
Nhà thầu phụ Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Epower
Phạm vi công việc Thiết kế bản vẽ, thiết kế chi tiết hạng mục mái nhà ga Đài Loan