Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Thiết kế chi tiết cấu tạo

Epower là một công ty kỹ thuật, luôn chú trọng tính toán bản vẽ shop drawing, tính toán tải trọng độ chịu lực, chịu gió, cách âm, cách nhiệt chống cháy cho từng công trình.