Ngày 29 tháng 09 năm 2020

Thiết kế chi tiết cấu tạo

Epower là một công ty kỹ thuật, luôn chú trọng tính toán bản vẽ shop drawing, tính toán tải trọng độ chịu lực, chịu gió, cách âm, cách nhiệt chống cháy cho từng công trình.