Ngày 29 tháng 11 năm 2021

Dự án

Lọc:
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc, louver trang trí, khung thép.
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái Epower Lowseam
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái tôn, mái kính, mái Polycacbonate.
Sản phẩm đã sử dụng: Tấm ốp nhôm 
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm EuroZip, trần nhôm, tấm ốp nhôm, mái kính lấy sáng
Sản phẩm sử dụng: Mái, tấm ốp nhôm viền mái, trần hợp kim nhôm, hệ thống an toàn...
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái nhôm EuroZip, hệ trần nhôm Flatzip.
Sản phẩm sử dụng: Kết cấu thép, mái kính, viền nhôm trang trí.
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm Eurozip, tấm trần nhôm Flatzip.
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm Flatzip, khung thép.
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm Flatzip, mái kính và vách kính, trần thép hoa...
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm, hệ thống chống trượt ngã
 Sản phẩm sử dụng : Mái hợp kim nhôm sườn đứng sóng cao
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Alucobond nhập khẩu CHLB Đức.
Sản phẩm sử dụng: Tấm polycarbonate đặc nhập khẩu 
Sản phẩm sử dụng : Mái nhôm sườn đứng Kalzip, Mái sảnh canopy
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm sườn đứng Kalzip, Vách kính, Lam chắn nắng, Hệ thống...
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kazip,Tấm ốp nhôm đặc, nhôm đục lỗ, Cửa lên mái Mỹ...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc, kính hộp nhập khẩu và mái bạt