Ngày 27 tháng 02 năm 2024

ACLEDA Bank


Tên dự án
ACLEDA Bank

Địa điểm
 # 61, Preah Monivong Blvd, Srah Chork, Phnom Penh, Campuchia.

Nhà thầu chính
Chi nhánh của công ty TNHH Huyndai Amco.

Nhà cung cấp
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Epower.
Phạm vi công viêc
Thiết kế bản vẽ thi công.
Cung cấp vật liệu.
Lắp đặt và hướng dẫn lắp đặt.
ACLEDA Bank
ACLEDA Bank