Ngày 20 tháng 09 năm 2021

Dự án

Lọc:
 Sản phẩm sử dụng : Mái hợp kim nhôm sườn đứng sóng cao
Sản phẩm sử dụng :  Tấm ốp nhôm Alucobond nhập khẩu CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Tấm polycarbonate đặc nhập khẩu 
Sản phẩm sử dụng : Mái nhôm sườn đứng Kalzip, Mái sảnh canopy
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm sườn đứng Kalzip, Vách kính, Lam chắn nắng, Hệ thống...
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kazip,Tấm ốp nhôm đặc, nhôm đục lỗ, Cửa lên mái Mỹ...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc, kính hộp nhập khẩu và mái bạt
Sản phẩm sử dụng: Tấm lợp lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kalzip, mái kính,  hệ thống chống trượt ngã...
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip
Sản Phẩm sử dụng : Tấm polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Vách kính khung nhôm