Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Nhà bà Huệ Tây Hồ

Nhà thầu : Cải tạo biệt thự thay thế hệ cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính. 
 
Mô tả công trình : 
Thiết kế và lắp đặt mái lấy sáng Polycarbonte nhập khẩu từ Đức về.