Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Felix Heavy Industry, Hải Phòng


Địa điểm:
Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng E-Power

Nhà thầu phụ: 
Công ty E-Power
Phạm vi công việc:

Cung cấp và lắp dựng tấm ốp nhựa composite, tấm ốp mái sảnh Canopy thuộc dự án.