Ngày 30 tháng 10 năm 2020

KHOA HỌC TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NỘI BỘ

Với mục đích tăng cường hiểu biết cho cán bộ công nhân viên về quy trình hoạt động của công ty, tuần vừa qua, Ban giám đốc công ty đã tổ chức khóa học đào tạo Tổng quan về Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự nội bộ với sự giảng dạy của công ty Topcareer. 
 
Qua khóa học, cán bộ nhân viên đã hiểu hơn về đường lối & định hướng của công ty mình hiện tại và trong tương lai; rút ra những bài học mang giá trị nhân văn sâu sắc áp dụng cho cá nhân cũng như công ty. Bài học về tinh thần đoàn kết tạo nên như hình ảnh những chú sếu bay theo hình chữ V; bài học về sự thay đổi để hướng tới những điều tốt đẹp, để hoàn thiện bản thân mình hơn như hình ảnh chim đại bàng ở tuổi 40 phải thay đổi nếu không nó sẽ chết; & hình ảnh chiếc bình nứt với thông điệp con người không ai là hoàn hảo cả. Đối với một công ty, đó là bài học không chỉ cho cá nhân nhân viên mà còn đặc biệt cho những người làm quản lý. Nhân viên của họ không ai là hoàn hảo cả, nhưng người quản lý giỏi là người biết nhận ra & làm cho chính những điểm không tốt, điểm không hoàn hảo trở thành "hoàn hảo". 
 
Cũng thông qua khóa học, nhân viên trong công ty cũng cởi mở chia sẻ về những mong muốn của bản thân đối với công ty, và những công việc dự định sắp tới khi làm việc. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh trong khóa học: