Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình

 
Địa điểm: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Gia Bình.
Nhà thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân.
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower.
Phạm vi công việc:  Hệ kết cấu thép, toàn bộ hệ thống mái nhôm EuroZip, viền mái, hệ trần nhôm Flatzip, hệ thống an toàn trên mái.
Thời gian thực hiện 2020
Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình
Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình
Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình
Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình