Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình

Địa điểm: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Gia Bình
Nhà thầu chính: Công ty cổ phần xây dựng Vạn Xuân
Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower
Phạm vi công việc: Hệ kết cấu thép, toàn bộ hệ thống mái nhôm EuroZip, viền mái, hệ trần nhôm Flatzip, hệ thống an toàn trên mái
Thời gian thực hiện 2020
Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình
Trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện Gia Bình