Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Olympic Swimming Pools Installation LLC

Địa điểm:
Dubai, UAE
 
Chủ đầu tư:
Chính phủ Dubai
 
Kiến trúc:
ARUP
 
Nhà thầu chính:
Binladin Contracting Group LLC
 
Nhà thầu thi công hệ mái:
Hoesch Contacna Systembau, Trung Đông
 

Phạm vi công việc:

Thiết kế và tư vấn kỹ thuật 
Vật liệu diện tích:
20000m2 mái kalzip uốn tự nhiên, thẳng & hình rẻ quạt và 15000 m2 tấm bao che ốp nhôm tường/ mặt chính diện, uốn trơn 3D
Olympic Swimming Pools Installation LLC
Olympic Swimming Pools Installation LLC
Olympic Swimming Pools Installation LLC