Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Nhà Hát Vĩnh Phúc


Địa điểm
 
Thành phố VĩnhYên, Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Chủ đầu tư
 
Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.
Đơn vị thiết kế
 
Công ty CP thiết kế - xây dựng - kinh doanh nhà CDH
Nhà thầu chính
 
Công ty CP đầu tư và  xây dựng số 18
Nhà thầu phụ
 
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng E-power.
Phạm vi công việc
 
Cung cấp, thi công tấm ốp nhôm Alubond USA
 
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc
Nhà Hát Vĩnh Phúc