Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự án One River Villas Khu đô thị Phú Mỹ An – Đà Nẵng

Địa điểm: Khu đô thị Phú Mỹ An – quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đất xanh Miền Trung.
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-Power.
Phạm vi công việc: Kết cấu thép, mái kính, viền kính, viền nhôm trang trí, cửa lên mái.
Thời gian thực hiện 2020
Dự án One River Villas Khu đô thị Phú Mỹ An – Đà Nẵng
Dự án One River Villas Khu đô thị Phú Mỹ An – Đà Nẵng
Dự án One River Villas Khu đô thị Phú Mỹ An – Đà Nẵng
Dự án One River Villas Khu đô thị Phú Mỹ An – Đà Nẵng
Dự án One River Villas Khu đô thị Phú Mỹ An – Đà Nẵng