Ngày 18 tháng 10 năm 2021

BÀ NÀ HILLS

Địa điểm:   An Sơn - Hòa Ninh- Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư:
 
 Tập đoàn Sun Group

Nhà thầu  :

 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc:  
Cung cấp và thi công toàn bộ phần  hệ thống mái Epower Lowseam bằng đồng cho cho 11 mái tháp vuông và tròn
 
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS