Ngày 15 tháng 04 năm 2024

BÀ NÀ HILLS

Địa điểm:   An Sơn - Hòa Ninh- Hòa Vang - TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư:
 
 Tập đoàn Sun Group.

Nhà thầu  :

 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power.
Phạm vi công việc:  
Cung cấp và thi công toàn bộ phần hệ thống mái Epower Lowseam bằng đồng cho cho 11 mái tháp vuông và tròn.
Thời gian thực hiện 2020
 
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS
BÀ NÀ HILLS