Ngày 17 tháng 10 năm 2018

Biệt thự Hồ Tây

Nhà thầu  Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.
Mô tả công trình 

 Thiết kế và thi công mái lấy sáng Polycarbonate.

 Cải tạo biệt thự thay thế hệ cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính.