Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự án

Lọc:
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính Advangrade
Sản phẩm sử dụng: Lam nhôm, lam sắt trang trí
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống chân nhện hạng mục hố thang máy
Sản phẩm sử dụng: Lam nhôm trang trí 
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhựa composite
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống chống trượt ngã Latchways.
Sản phẩm sử dụng: Tấm alubond USA
Sản phẩm sử dụng: Nhôm kính & tấm ốp nhôm composite
Sản phẩm sử dụng: Bản vẽ thi công - mái nhôm sườn đứng
Sản phẩm sử dụng: Bản vẽ thi công - mái nhôm sườn đứng
Sản phẩm sử dụng: Mái bao che hợp kim nhôm & sàn
Thiết kế và tư vấn kỹ thuật hệ mái uốn Kalzip và tấm ốp nhôm
Sản phẩm sử dụng: Bao che cladding
Sản phẩm sử dụng: Mái lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Sàn deck đỡ bê tông
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm
Sản phẩm sử dụng: Mái bao che hợp kim nhôm & tấm ốp nhôm
Sản phẩm sử dụng: Mái  nhựa polycarbonate
Sản phẩm sử dụng: Mái bao che hợp kim nhôm