Ngày 06 tháng 06 năm 2023

Dự án

Lọc:
Sản phẩm dử dụng: Mái kính
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm nhựa Composite và hệ cửa, vách khung nhôm kính
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc Ấn Độ
Sản phẩm sử dụng: Ốp nhôm composite
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm lấy sáng Polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính 
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Composite
Sản phẩm xử dụng: Kính chống đạn
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính    
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Alubond USA
Sản phẩm sử dụng: Mái lấy sáng Polycacbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Mái  nhựa polycarbonate
Sản phẩm sử dụng: Mái lấy sáng Polycacbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính 
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Composite, hệ thống chống trượt ngã Latchways trên...
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính, lan can kính
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính
Sản phẩm sử dụng: Cửa nhôm kính Advangrade
Sản phẩm sử dụng: Lam nhôm, lam sắt trang trí
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống chân nhện hạng mục hố thang máy