Ngày 20 tháng 06 năm 2024

Dự án

Lọc:
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái nhôm EuroZip, hệ trần nhôm Flatzip.
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm Flatzip, khung thép.
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái tôn, mái kính, mái Polycacbonate.
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái Epower Lowseam
 Sản phẩm sử dụng : Mái hợp kim nhôm sườn đứng sóng cao
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm Alucobond nhập khẩu CHLB Đức.
Sản phẩm sử dụng: Tấm polycarbonate đặc nhập khẩu 
Sản phẩm sử dụng : Mái nhôm sườn đứng Kalzip, Mái sảnh canopy
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm sườn đứng Kalzip, Vách kính, Lam chắn nắng, Hệ thống...
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kazip,Tấm ốp nhôm đặc, nhôm đục lỗ, Cửa lên mái Mỹ...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc, kính hộp nhập khẩu và bạt quảng cáo
Sản phẩm sử dụng: Tấm lợp lấy sáng Polycacbonate
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Kalzip, mái kính,  hệ thống chống trượt ngã...
Sản Phẩm sử dụng : Tấm polycarbonate CHLB Đức
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip
Sản phẩm sử dụng: Vách kính khung nhôm
Sản phẩm sử dụng: Mái kính (Skylight)
Sản phẩm sử dụng: Cung cấp mái  nhôm Kazip 7 lớp (mái Tseam, vapour,...
Sản phẩm sử dụng: Mái lấy sáng Polycarbonate và mái kính 
Sản phẩm sử dụng: nhôm kính & tấm ốp composite