Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Dự án

Lọc:
Sản phẩm sử dụng: Hệ kính Skylight khu vực khối đế, mái sảnh...
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm EuroZip, Hệ trần FlatZip, Hệ thống chống trượt...
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm sườn đứng sóng cao, mái kính Skylight, hệ thống...
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm Kalzip, Tấm ốp Alubond U.S.A, hệ thống thu thoát...
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái nhôm EuroZip, nhôm đặc Power Facade...
Sản phẩm sử dụng: Hệ kính Skyligh cho mặt dựng
Sản phẩm sử dụng: Hệ mái, trần nhôm Flazip, tấm ốp nhôm đặc Power Facade...
Sản phẩm sử dụng: Tấm EuroZip, Tấm ốp nhôm, Tấm Polycarbonate, Hệ thống chống...
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm, hệ thống chống trượt ngã
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm EuroZip, trần nhôm, tấm ốp nhôm, mái kính lấy sáng
Sản phẩm sử dụng: Mái nhôm Lowseam, Mái lấy sáng Polycarbonate
Sản phẩm sử dụng: Tấm Rodeca - tấm lấy sáng thông minh Polycarbonate nhập khẩu...
Địa điểm: Khu ngoại giao đoàn, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm,...
Sản phẩm sử dụng: Tấm lợp EuroZip
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm Flatzip, mái kim loại Eurozip, mái kính và...
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm, hệ mái Eurozip
Sản phẩm sử dụng: Tấm ốp nhôm đặc, louver trang trí, khung thép.
Sản phẩm sử dụng: Mái, tấm ốp nhôm viền mái, trần hợp kim nhôm, hệ thống an toàn...
Sản phẩm sử dụng: Kết cấu thép, mái kính, viền nhôm trang trí.
Sản phẩm sử dụng: Mái hợp kim nhôm Eurozip, tấm trần nhôm Flatzip.
Sản phẩm sử dụng: Hệ thống mái nhôm EuroZip, hệ trần nhôm Flatzip.