Ngày 12 tháng 12 năm 2023

Văn phòng Vaude Hà Nội


Địa điểm

Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà thầu

Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.

Mô tả công trình 

Nhà mới xây sử dụng toàn bộ hệ cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính. 
Văn phòng Vaude Hà Nội
Văn phòng Vaude Hà Nội