Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Trường quốc tế Việt Mỹ
Chủ đầu tư Công ty TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC) và Trường Quốc tế Việt Mỹ (VAIS).
Địa điểm Xã Song Phương, Lại Yên, Vân Canh, An Khánh thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Nhà thầu thi công Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower.
Phạm vi công việc Cung cấp và thi công lắp đặt hạng mục nhôm kính cho dự án
Trường quốc tế Việt Mỹ
Trường quốc tế Việt Mỹ