Ngày 18 tháng 10 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM

   Địa điểm:     Khu đô thị Ecopark,Văn Giang ,Hưng Yên

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH đại học Anh Quốc Việt Nam

Nhà thầu :

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower

Phạm vi công việc:

Thiết kế ,gia công ,cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện mặt dựng nhôm đặc  (2.000m2), mặt dựng kính (2.000m2), mái bạt (506m2)
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM