Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ Hoàng gia King Abdullah

Địa điểm Riyadh, Ả rập Xê Út

Chủ đầu tư

Công ty dầu mỏ Ả rập 

Kiến trúc

Zaha Hadid 
Nhà thầu thép Seele Austria GmbH & Co. KG (Áo)
Nhà thầu mái Liên danh ALB ME & Tiger Profiles & Insulation LLC 
Phạm vi công việc Epower cung cấp bản vẽ thiết kế bản vẽ chi tiết shop drawing và dịch vụ kỹ thuật cho phần bao che: mái, tấm ốp, louver trang trí kính
Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ Hoàng gia King Abdullah
Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ Hoàng gia King Abdullah
Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ Hoàng gia King Abdullah
Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ Hoàng gia King Abdullah