Ngày 09 tháng 02 năm 2023

Trạm thu phí tuyến đầu Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chủ đầu tư Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam  
Địa điểm Km 10+600 Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
Tư vấn giám sát Liên danh MI-VJEC  
Nhà thầu  Công ty cổ phần Việt Vương  
Diện tích thi công Cung cấp và thi công 2500m2 tấm ốp nhôm composite
 
Trạm thu phí tuyến đầu Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trạm thu phí tuyến đầu Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng