Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Tòa nhà xanh chung liên hợp quốc

Dự án Tòa nhà xanh chung liên hợp quốc
Địa chỉ 304 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. 
Nhà thầu Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam. 
Phạm vi công việc


Thiết kế, cung cấp,thi công tấm ốp composite nhà liên hợp quốc, hệ thống chống trượt ngã Latchway trên mái.

 
Tòa nhà xanh chung liên hợp quốc
Tòa nhà xanh chung liên hợp quốc
Tòa nhà xanh chung liên hợp quốc