Ngày 09 tháng 02 năm 2023

Tòa nhà văn phòng ARLO

Địa điểm:  Lô B5 – B6 Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Hà Nội

Chủ đầu tư:

 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Phong

Nhà thầu :

 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc:  Cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục : Vách kính, cửa sổ, cửa đi, vách cửa ngăn phòng
 
Tòa nhà văn phòng ARLO
Tòa nhà văn phòng ARLO
Tòa nhà văn phòng ARLO
Tòa nhà văn phòng ARLO
Tòa nhà văn phòng ARLO