Ngày 16 tháng 09 năm 2019

Thủy điện Sơn La


Địa điểm
 
Xã Ít Ong - Mường La - Sơn La 
Chủ đầu tư Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN 

Kiến trúc

Tổng công ty Xây dựng Sông Đà. 

Phạm vi công việc

Cung cấp phần ốp nhôm cho toàn bộ khu vực nhà điều hành, điều hòa, thông gió. Tổng diện tích: 6.500 m2.
Thủy điện Sơn La
Thủy điện Sơn La
Thủy điện Sơn La