Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Nhà thi đấu Bắc Giang

   
Địa điểm: Tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Nhà thầu : Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc: Thiết kế và thi công các hạng mục: Mái nhôm sườn đứng Kalzip (11202m2), Vách kính (3900m2), Lam chắn nắng (3700m2), Trần viền mái (3827m2),Hệ thống chống trượt ngã Latchways (316md), Cửa lên mái
 
   
 
Nhà thi đấu Bắc Giang
Nhà thi đấu Bắc Giang
Nhà thi đấu Bắc Giang
Nhà thi đấu Bắc Giang
Nhà thi đấu Bắc Giang