Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Nhà ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội giai đoạn 2 ( toàn bộ 8 nhà ga)

Địa điểm:  Hà Nội

Chủ đầu tư:
 Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội - MRB

Nhà thầu  :

 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power
Phạm vi công việc:  Cung cấp, thiết kế và thi công  toàn bộ  8 nhà ga bao gồm :
Hệ thống mái tôn, mái kính, mái Polycacbonate, tấm ốp nhôm, Louver trang trí, trần tiêu âm, ốp cột
Nhà ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội giai đoạn 2 ( toàn bộ 8 nhà ga)
Nhà ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội giai đoạn 2 ( toàn bộ 8 nhà ga)
Nhà ga đường sắt trên cao tuyến Nhổn – ga Hà Nội giai đoạn 2 ( toàn bộ 8 nhà ga)