Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng


Địa điểm
 

Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 
Chủ đầu tư                    
công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng

 

Nhà thầu
 
Công ty TNHH Kỹ Thuật  Xây Dựng Epower

Phạm vi công việc                                  

Cung cấp và thi công hệ thống mái nhôm Kalzip 20000m2, mái kính 5000m2, hệ thống chống trượt ngã, bậc thang lên mái, cửa lên mái
 
Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng
Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng
Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng
Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng
Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng
Mái sân bay quốc tế Đà Nẵng