Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Mái nhà ga Tai Chung Đài Loan

Địa điểm Đài Loan
Nhà thầu Chung An Well Sun
Nhà thầu phụ Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Epower
Phạm vi công việc Thiết kế bản vẽ, thiết kế chi tiết hạng mục mái nhà ga Đài Loan
Mái nhà ga Tai Chung Đài Loan
Mái nhà ga Tai Chung Đài Loan
Mái nhà ga Tai Chung Đài Loan