Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Khu Công Nghiệp Texhong Hải Hà - Quảng Ninh

Địa điểm
 
Khu công nghiệp Texhong , Hải Hà , Quảng Ninh

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Texhong Ngân Hà.

Nhà thầu chính

Công Ty TNHH xây dựng và cơ điện Hoa Nam 

Nhà thầu phụ

E-power

Phạm vi công việc

Mái kính

Diện tích

540m2
Khu Công Nghiệp Texhong Hải Hà - Quảng Ninh