Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Hợp tác xã Phú Phương


Dự án
Hợp tác xã Phú Phương
Địa điểm

85 Trường Chinh, Hà Nội.
 

Chủ đầu tư
 
Hợp tác xã Phú Phương.

Nhà thầu thi công tấm

Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.

Phạm vi công việc

Cung cấp và thi công vật liệu tấm ốp Alubond USA.

 
Hợp tác xã Phú Phương
Hợp tác xã Phú Phương
Hợp tác xã Phú Phương