Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Hội nghị cấp cao APEC


Địa điểm:     Inter Continental Danang Sun Peninsula Resort – Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Sun Group

Nhà thầu :

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower

Phạm vi công việc:

Cung cấp và thi công hạng mục kính chống đạn
Năm : 2017
Hội nghị cấp cao APEC
Hội nghị cấp cao APEC
Hội nghị cấp cao APEC
Hội nghị cấp cao APEC
Hội nghị cấp cao APEC