Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Felix Heavy Industry, Hải Phòng


Địa điểm:
Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chủ đầu tư:
Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng E-Power

Nhà thầu phụ: 
Công ty E-Power
Phạm vi công việc:

Cung cấp và lắp dựng tấm ốp nhựa composite, tấm ốp mái sảnh Canopy thuộc dự án.

Felix Heavy Industry, Hải Phòng
Felix Heavy Industry, Hải Phòng
Felix Heavy Industry, Hải Phòng