Ngày 20 tháng 05 năm 2024

Dự án Nhà Ga cáp treo tuyến Cát Hải - Phù Long

Địa điểm Đồng Bài & Phù Long-  Cát Hải-  Hải Phòng.                             
Chủ đầu tư Tập đoàn Sun Group.
Nhà thầu   Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-power.
Phạm vi công việc  Cung cấp và thi công toàn bộ phần tấm Alu trang trí mặt ngoài nhà ga Cát Hải.
Năm 2019
Dự án Nhà Ga cáp treo tuyến Cát Hải - Phù Long
Dự án Nhà Ga cáp treo tuyến Cát Hải - Phù Long
Dự án Nhà Ga cáp treo tuyến Cát Hải - Phù Long